Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Skattadómur og rannsókn skattsvikamála

lagafrumvarp

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Staðgreiðsla opinberra gjalda fyrirtækja

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp til fjárlaga 1988

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(undanþágur)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í fjármálum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Milliþinganefnd um staðgreiðslu skatta

fyrirspurn

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Ríkisfjármál og heilbrigðisáætlun

fyrirspurn

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnuálag á Alþingi

um fundarstjórn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Innflutningur á fatnaði með fölsuðum upprunaskírteinum

fyrirspurn

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Launastefna ríkisins

fyrirspurn

Vörugjald á búrnet til loðdýraræktar

fyrirspurn

Söluskattur af íslenskum kvikmyndum

fyrirspurn

Söluskattur af heilsurækt

fyrirspurn

Endurgreiðsla á söluskatti til erlendra ferðamanna

fyrirspurn

Tvísköttunarsamningar við erlend ríki

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Tilkynning frá ríkisstjórninni

kveðjur

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

(hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kaup og sala fasteigna á vegum ríkisins

beiðni um skýrslu

Óvissa um ráðningu kennara

umræður utan dagskrár

Söluskattur

(strætisvagnar)
lagafrumvarp

Sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(áhættugjald og ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

(hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatta af orlofsfé

fyrirspurn

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

fyrirspurn

Kostnaður vegna auglýsinga

fyrirspurn

Húsnæðissparnaðarreikningar

(áhrif staðgreiðslu á skattaafslátt)
fyrirspurn

Deilur kennarasamtaka og ríkisins

fyrirspurn

Innheimta söluskatts

fyrirspurn

Biðlaun

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(áhættugjald og ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp