Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Kynning á EES-samningi gagnvart sveitarfélögum

fyrirspurn

Skoðanakönnun á þekkingu fólks á EES

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Skilgreining á hugtakinu Evrópa

fyrirspurn

Sendiráð Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum

fyrirspurn

Íslenskt sendiráð í Vínarborg

fyrirspurn

Atvinnuleysi á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Samskipti Íslands og Bandaríkjanna

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Framtíð herstöðvarinnar í Keflavík

fyrirspurn

Flutningur Rafmagnsveitna ríkisins til Egilsstaða

fyrirspurn

Gengismál

fyrirspurn

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Hönnunarvernd

lagafrumvarp

Sjávarútvegssamningur milli Íslands og Evrópubandalagsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samningafundir Íslendinga og EB um gagnkvæm skipti á veiðiheimildum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisi

þingsályktunartillaga

Aðstoð við íbúa fyrrum ríkja Júgóslavíu

fyrirspurn

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

um fundarstjórn

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Mótmæli gegn plútonflutningum

fyrirspurn

Sjávarútvegssamningur Íslands og EB

umræður utan dagskrár

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um niðurstöður ráðherrafundar EFTA-ríkjanna

skýrsla ráðherra

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Afstaða Spánar til EES-samningsins

um fundarstjórn

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Brottvísun 400 Palestínumanna frá Ísrael

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Fullgilding á sjávarútvegssamningum milli Íslands og EB

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó

(sigling um strandleið)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um almannatryggingar

lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Fullgilding samnings um fríverslun milli Íslands og Færeyja

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Aukaaðild að Vestur-Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Viðræður við Fríverslunarsamtök Norður-Ameríku

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Staða samninga milli aðila vinnumarkaðarins

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Samningur um verndun villtra plantna og dýra í Evrópu

þingsályktunartillaga

Samþykkt um votlendi

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um viðbúnað gegn olíumengun

þingsályktunartillaga

Rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

þingsályktunartillaga

Evrópusamningar um fullnustu refsidóma

þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels

(reglur stofnana)
þingsályktunartillaga

Fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Póllands

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku

lagafrumvarp

Öryggis- og varnarmál Íslands

skýrsla ráðherra

Opnun sendiráðs í Peking

þingsályktunartillaga

Erlendar fjárfestingar á Íslandi

fyrirspurn

Fjárfesting Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Vandi verslunar í strjálbýli

fyrirspurn

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Ummæli utanríkisráðherra um landbúnaðarmál

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 550,7
Flutningsræða 22 331,2
Andsvar 84 155,7
Svar 29 76,68
Um fundarstjórn 17 36,58
Ber af sér sakir 2 4,05
Málsh. um fundarstjórn 1 1,03
Samtals 209 1155,94
19,3 klst.