Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Samstarfssamningur Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Gæsla íslenskra hafsbotnsréttinda

þingsályktunartillaga

Staðfesting EES-samningsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Ratsjárstöðvar

fyrirspurn

Viðreisnarsjóður Evrópuráðsins

fyrirspurn

Landkynning í Leifsstöð

fyrirspurn

Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun sjávar

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar

þingsályktunartillaga

Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Útfærsla landhelginnar

þingsályktunartillaga

Ávinningur sjávarútvegs af GATT-samkomulagi

fyrirspurn

Ávinningur iðnaðarins af GATT-samkomulagi

fyrirspurn

Samkomulag um GATT-samningana

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Viðhorf ríkisstjórnarinnar til veiða Íslendinga í Smugunni og við Svalbarða

umræður utan dagskrár

Skotmörk langdrægra kjarnorkueldflauga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Meðferð EES-mála á Alþingi og framtíð þingmannanefndar EFTA

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Réttindi Íslendinga í Bandaríkjunum

fyrirspurn

Íslenskt heiti á "European Union"

fyrirspurn

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atburðunum í Sarajevó

umræður utan dagskrár

Viðræður við Bandaríkin um fríverslun

fyrirspurn

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Búvörulagafrumvarp o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Frísvæði á Suðurnesjum

fyrirspurn

Olíuhöfn varnarliðsins í Hvalfirði

fyrirspurn

THORP-endurvinnslustöðin fyrir geislavirkan úrgang

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Búlgaríu

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Varnir gegn mengun hafsins

þingsályktunartillaga

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Samningur um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Íslands, Jan Mayen og Grænlands

þingsályktunartillaga

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 28 325,75
Andsvar 58 100,4
Flutningsræða 9 53,18
Svar 21 46,95
Um fundarstjórn 9 14,7
Um atkvæðagreiðslu 2 1,18
Samtals 127 542,16
9 klst.