Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Birting upplýsinga um kjaramál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Vörugjald af olíu

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1993

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1994

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Jöfnun atkvæðisréttar

þingsályktunartillaga

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Fríverslunarsamningur Íslands og Litáens

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(frestun greiðslumarks)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(breyting grunngjalda, áfengisinnflutningur o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framgangur stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(nauðasamningar)
lagafrumvarp

Þjónustusamningar og hagræðing í ríkisrekstri

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(álagning, eftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(yfirstjórn, málsmeðferð, tollskjöl)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Fundarsókn stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Schengen-samstarfið

skýrsla

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Samanburður á lífskjörum á Íslandi og í nálægum löndum

þingsályktunartillaga

Ástandið í Mið-Austurlöndum

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Úthlutun sjónvarpsrása

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(eiginfjárkröfur, innstæðutryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 787,5
Andsvar 88 175,87
Flutningsræða 6 39,72
Grein fyrir atkvæði 14 16,48
Um fundarstjórn 4 6,43
Samtals 165 1026
17,1 klst.