Jón Baldvin Hannibalsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(samtímagreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Eigendaskýrsla um Landsvirkjun

umræður utan dagskrár

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Fjárstyrkur til heilsárshótela á landsbyggðinni 1995

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(gjaldhlutfall)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(málsmeðferðarreglur o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(kostnaðarhlutdeild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Breytingar umhverfisráðherra á reglugerð um mengunarvarnir

umræður utan dagskrár

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Sala afla á fiskmörkuðum

þingsályktunartillaga

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Skattatillögur ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Áform ríkisstjórnarinnar um breytingar á lífeyriskerfinu og kaup Landsbankans á 50% hlut í Vátryggingafélagi Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 23 310,33
Andsvar 42 75,9
Flutningsræða 3 28,55
Grein fyrir atkvæði 4 4,4
Samtals 72 419,18
7 klst.