Jón Helgason: ræður


Ræður

Happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Vesturlína

fyrirspurn

Forseti segir af sér

tilkynningar forseta

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Skipan innflutnings- og gjaldeyrismála

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Niðurfærsla vöruverðs

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Biðlaun alþingismanna

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði

lagafrumvarp

Nýbyggingagjald

lagafrumvarp

Heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna

lagafrumvarp

Kornrækt til brauðgerðar

þingsályktunartillaga

Smíði brúar yfir Ölfusá við Óseyrarnes

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur og afnám tekjuskatts

þingsályktunartillaga

Þáttur landbúnaðarframleiðslu í atvinnulífi þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Framlag Íslands til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

lagafrumvarp

Verðgildi íslensks gjaldmiðils

lagafrumvarp

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Gjaldmiðill Íslands

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Tímabundið aðlögunargjald

lagafrumvarp

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1977

lagafrumvarp