Jón Helgason: ræður


Ræður

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Gróðurvernd

fyrirspurn

Umferðarlög

lagafrumvarp

Dómvextir

lagafrumvarp

Endurskoðun laga um sjálfræðissviptingu

fyrirspurn

Áfengislög

lagafrumvarp

Lögræðislög

lagafrumvarp

Starfsmannaráðningar ríkisins

lagafrumvarp

Innheimta og ráðstöfun kjarnfóðursgjalds

fyrirspurn

Áburðarverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Lögrétta og endurbætur í dómsmálum

fyrirspurn

Framsal sakamanna

lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Tekjur uppboðshaldara

fyrirspurn til skrifl. svars

Eggjaeinkasala

fyrirspurn

Efling kalrannsókna

fyrirspurn

Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Skipun prestakalla

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þyrlukaup

fyrirspurn

Kvartanir vegna lögreglu

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Rekstrargrundvöllur sláturhúsa

þingsályktunartillaga

Skipun prestakalla

lagafrumvarp

Sumarbústaðir að Hellnum

fyrirspurn

Gæða- og öryggisreglur varðandi hjólbarða

fyrirspurn

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Gjaldskrá fyrir uppboðshaldara

fyrirspurn

Rannsókn umferðarslysa

fyrirspurn

Þinglýsingalög

lagafrumvarp

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Birting laga og stjórnvaldaerinda

lagafrumvarp

Tilraunastöðin á Reykhólum

fyrirspurn

Afdrif nauðgunarmála

fyrirspurn

Framsal sakamanna

lagafrumvarp

Lögræðislög

lagafrumvarp

Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins

fyrirspurn

Málflytjendur

lagafrumvarp

Kafarar Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Birting laga og stjórnvaldaerinda

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Útflutningur dilkakjöts

fyrirspurn

Minniháttar einkamál fyrir héraðsdómi

fyrirspurn

Ráðstöfun kjarnfóðurgjalds

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Málflytjendur

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka Áburðarverksmiðju ríkisins

lagafrumvarp

Eyðijarðir

fyrirspurn til skrifl. svars

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Eldi og veiði vatnafiska

lagafrumvarp

Lögræðislög

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Jarðalög

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Kjörskrárstofn fyrir Alþingiskosningarnar 1983

fyrirspurn til skrifl. svars

Jarðalög

lagafrumvarp