Jón Helgason: ræður


Ræður

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Athvarf fyrir unga fíkniefnaneytendur

þingsályktunartillaga

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Forræðislausir foreldrar

fyrirspurn

Löggæsla á Reyðarfirði

fyrirspurn

Skattar af Mjólkursamsölunni

fyrirspurn

Sérdeild við sakadóm Reykjavíkur

fyrirspurn

Ólöglegur innflutningur og dreifing ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Lausn deilu verkalýðsfélaga og sláturleyfishafa

lagafrumvarp

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Dómsvald í héraði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Fullvinnsla kjötafurða

fyrirspurn

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Framkvæmd höfundalaga

fyrirspurn

Höfundalög

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Almannavarnir

lagafrumvarp

Varnir gegn fisksjúkdómum

þingsályktunartillaga

Framleiðslustjórn í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Sala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnar

þingsályktunartillaga

Dómsvald í héraði

lagafrumvarp

Útflutningur landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Meint fjársvik í fasteignasölu

fyrirspurn

Þinglýsingalög

lagafrumvarp

Vatnstaka Íslandslax hf. í Grindavík

fyrirspurn

Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð

fyrirspurn

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Sauðfé á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Löggjöf um fiskeldi

(um undirbúning að löggjöf um fiskeldi)
fyrirspurn

Verð á áburði

fyrirspurn

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Verðuppgjör til bænda

fyrirspurn

Framleiðslustyrkir til kartöfluverksmiðja

fyrirspurn

Lögreglustöð í Garðabæ

fyrirspurn

Breyting á niðurgreiðslum

fyrirspurn til skrifl. svars

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Afréttamálefni

lagafrumvarp

Almannavarnir

lagafrumvarp

Kostnaður við búnaðarþing

fyrirspurn til skrifl. svars

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Fiskeldi

fyrirspurn

Stofnútsæði

fyrirspurn

Grænfóðurverksmiðjur

fyrirspurn til skrifl. svars

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Útflutningur niðurgreiddra landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Getraunir Öryrkjabandalags Íslands

lagafrumvarp

Framleiðslukvóti í landbúnaði

fyrirspurn til skrifl. svars

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Brunarannsóknir

fyrirspurn til skrifl. svars

Beinar greiðslur til bænda

fyrirspurn

Almannafriður

fyrirspurn

Fjölgun vínveitingaleyfa

fyrirspurn

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Landvistarleyfi erlendra ríkisborgara

fyrirspurn til skrifl. svars