Jón Helgason: ræður


Ræður

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Sláturleyfi sláturhússins á Bíldudal

umræður utan dagskrár

Leyfi til slátrunar

(Sláturfélag Arnfirðinga)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjötbirgðir og útflutningsbætur

fyrirspurn

Staðgreiðslulán vegna sauðfjárafurða

fyrirspurn

Fjármögnun lána vegna sauðfjárafurða

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Aðstoð við riðuveikisvæði

fyrirspurn

Innflutningur loðdýra til kynbóta

þingsályktunartillaga

Sala hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi

lagafrumvarp

Málefni loðdýrabænda

fyrirspurn

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Könnun á búrekstraraðstöðu

fyrirspurn

Jarðakaup

fyrirspurn

Innflutningur á gleráli

fyrirspurn

Jarðræktarlög

(niðurfelling ríkisframlags til nýræslu og nýræktar)
lagafrumvarp

Skógrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(veðsetning ríkisjarðar)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Kynbætur á svínum og alifuglum

fyrirspurn

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Ábúðarlög

(veðsetning ríkisjarðar)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp