Jón Helgason: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara í Ed.

þingsetning

Frumvarp um efnahagsaðgerðir

um fundarstjórn

Rekstrarskilyrði garðyrkju og ylræktar

þingsályktunartillaga

Getraunir

(vinningshlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í Ed.

Nýárskveðjur í Ed.

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Landnýtingaráætlun

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Gögn um aðgerðir í þágu útflutningsgreina

um fundarstjórn

Frestun þingfundar

um fundarstjórn

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarvera stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Sameining Landsvirkjunar og Rafmagnsveitna ríkisins

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla frumvarps til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Lögbókandagerðir

lagafrumvarp

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Ósk um atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Fjarvera stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Aðför

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Frv. til laga um breytingar á umferðarlögum

um fundarstjórn

Áfengislög

(leyfi til áfengisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

(gildistími rekstrarheimildar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðildarskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landverðir)
lagafrumvarp

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Sykurverksmiðja

fyrirspurn

Fundarboð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningsbundnir gerðardómar

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kosningaréttur)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um framhaldsskóla

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra um þinghaldið

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

(kosningaréttur)
lagafrumvarp

Ástand og horfur í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Starfslok efri deildar

kveðjur