Jón Helgason: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara í Ed.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

kosningar

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Skráning og meðferð persónuupplýsinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

(sáttatilraunir)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Áfengislög

(áfengisveitingar á vegum ríkisins)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Nefndastörf

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Nýárskveðjur í efri deild

Röð mála

um fundarstjórn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Leiðsögumenn og endurskoðun reglugerðar um eftirlit með hópferðum erlendra aðila til Íslands

þingsályktunartillaga

Laun forseta Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landsvirkjun

(jöfnun orkuverðs)
lagafrumvarp

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum

lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Frumvarp um skattskyldu orkufyrirtækja

um fundarstjórn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(ofbeldisverk í flugsamgöngum)
lagafrumvarp

Boðun kvöldfundar

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Þingfundarstörf í efri deild

um fundarstjórn

Fundir í nefndum og deild

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Sjómannalög

(hlýðnisskylda skipverja)
lagafrumvarp

Breyting á fundartíma o.fl.

um fundarstjórn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Kyrrsetning, lögbann o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Páskakveðjur

Fundarlok

um fundarstjórn

Alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó

(breytingar frá 1987)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

(vinna barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Landsvirkjun

(jöfnun orkuverðs)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þinglausnir

um fundarstjórn

Skipan prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

kveðjur