Jón Helgason: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

þingsetning

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar

lagafrumvarp

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðum)
lagafrumvarp

Jöfnun orkukostnaðar

(áskorun Vestlendinga)
þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

(rektorskjör)
lagafrumvarp

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Jólakveðjur í efri deild

Nýárskveðjur

Stofnræktun kartöfluútsæðis

þingsályktunartillaga

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kjördagur

um fundarstjórn

Mannanöfn

lagafrumvarp

Fundarsókn fjmrh.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Frv. um skipan prestakalla og prófastsdæma

um fundarstjórn

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Mannanöfn

lagafrumvarp

Stjórn þingstarfa

um fundarstjórn

Þjóðminjalög

(fornminjavörður)
lagafrumvarp

Afgreiðsla dagskrármála

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Ákvæði um leikskóla

um fundarstjórn

Starfslok efri deildar

kveðjur