Jón Helgason: ræður


Ræður

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(samningar við erlenda aðila)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(samfélagsþjónusta)
lagafrumvarp

Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Endurvinnsluiðnaður

fyrirspurn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(sektarúrskurðir o. fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Ný störf á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökupróf o.fl.)
lagafrumvarp

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Milliliðakostnaður í sölu landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Stuðningur við fyrirvara Íslands við GATT-samninginn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Utanríkismál

skýrsla

Dýrasjúkdómar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Velferð barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Aukatekjur ríkissjóðs

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Skattlagning fjármagnstekna

þingsályktunartillaga

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurn

Heimild til að selja kirkjujörðina Stóru-Borg

(sölukvaðir)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(skipunartími Ferðamálaráðs)
lagafrumvarp

Ferðamiðlun

lagafrumvarp

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Samningur um Evrópskt efnahagssvæði og þingleg meðferð hans

umræður utan dagskrár

Flutningur starfa út á land

fyrirspurn

Leiga á ökutækjum án ökumanns

fyrirspurn

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Velferð barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 64 504,17
Flutningsræða 12 96,18
Andsvar 26 38,2
Um fundarstjórn 8 19,7
Grein fyrir atkvæði 5 6,52
Um atkvæðagreiðslu 3 1,03
Samtals 118 665,8
11,1 klst.