Jón Helgason: ræður


Ræður

Þingsköp Alþingis

(forsætisnefnd, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Velferð barna og unglinga

fyrirspurn

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vannýtt orka Landsvirkjunar

fyrirspurn

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Málþing um Sögu kristni á Íslandi í þúsund ár

um fundarstjórn

Fuglaveiðar og fuglafriðun

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Landbúnaðarstefna

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjávarútvegsstefna

fyrirspurn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1991

munnleg skýrsla þingmanns

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn peningaþvætti

lagafrumvarp

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Ferðamál

þingsályktunartillaga

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

um fundarstjórn

Ferðamál

þingsályktunartillaga

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(stjórn mjólkurframleiðslu)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Vistfræðileg þróun landbúnaðar á Íslandi

fyrirspurn

Dýrasjúkdómar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarfræðsla

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Greiðslur vegna þinga ýmissa starfsstétta

fyrirspurn

Álögur á ferðaþjónustu

fyrirspurn

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fræðslustörf um gigtsjúkdóma

þingsályktunartillaga

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir gegn neyslu áfengis og annarra vímuefna

þingsályktunartillaga

Staða brotaþola við meðferð kynferðisbrotamála

þingsályktunartillaga

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Gjald af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Hætta af sjávarágangi

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 442,52
Flutningsræða 11 67,68
Andsvar 31 46,87
Um fundarstjórn 6 5,77
Grein fyrir atkvæði 4 5,52
Um atkvæðagreiðslu 1 0,73
Samtals 106 569,09
9,5 klst.