Jón Helgason: ræður


Ræður

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn ofbeldisverkum

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Orsakir atvinnuleysis

fyrirspurn

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilflutningur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Árangur viðræðna við EB um landbúnaðarmál

fyrirspurn

Nýting síldarstofna

þingsályktunartillaga

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Landbúnaðarþáttur GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðmiðlun mjólkurafurða)
lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kirkjumálasjóður

lagafrumvarp

Réttarfar, atvinnuréttindi o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða innlendrar garðyrkju

umræður utan dagskrár

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Greiðslur atvinnuleysisbóta til bænda

fyrirspurn

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Aðaltollhöfn í Þorlákshöfn

fyrirspurn

Eftirlit með heilbrigði og hollustu innfluttra landbúnaðarvara

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Tollalög og vörugjald

(hráefni til garðyrkjuafurða)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Ráðstafanir til að veita íslenskri garðyrkju viðunandi samkeppnisstöðu

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Evrópsk fjárhagsleg hagsmunafélög

lagafrumvarp

Merkingar varðandi orkunotkun heimilistækja

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Breyting á reglugerð um Atvinnuleysistryggingasjóð

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 537,08
Flutningsræða 10 106,93
Andsvar 47 74,33
Málsh. um fundarstjórn 2 24,65
Um fundarstjórn 7 8,37
Grein fyrir atkvæði 4 3,48
Samtals 119 754,84
12,6 klst.