Jón Helgason: ræður


Ræður

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna)
lagafrumvarp

Skipun nefndar um vatnsútflutning

þingsályktunartillaga

Nýting landkosta

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Verslunarálagning matvæla

fyrirspurn

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Innflutningur garðávaxta

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Sjóvarnir

lagafrumvarp

Markaðssetning rekaviðar

þingsályktunartillaga

Áætlun um að draga úr áfengisneyslu

þingsályktunartillaga

Stjórnarfrumvörp um innflutning og sölu á áfengi

um fundarstjórn

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Leiðtogafundur á Þingvöllum árið 2000

þingsályktunartillaga

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Köfun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(skráning útlendra skipa)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(skattalagabrot)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun áburðarverðs

umræður utan dagskrár

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun af útblæstri bifreiða og brennslu olíu og bensíns

fyrirspurn

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 370,15
Flutningsræða 5 52,42
Andsvar 27 39,9
Um fundarstjórn 9 16,55
Málsh. um fundarstjórn 1 2,3
Um atkvæðagreiðslu 1 1,02
Grein fyrir atkvæði 1 0,97
Samtals 83 483,31
8,1 klst.