Jón Ármann Héðinsson: ræður


Ræður

Fiskeldi í sjó

lagafrumvarp

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Lánveitingar Húsnæðismálastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Tímabundnar efnahagsráðstafanir

lagafrumvarp

Reglugerð samkvæmt útvarpslögum

fyrirspurn

Lánsfé til hitaveituframkvæmda

þingsályktunartillaga

Lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.

lagafrumvarp

Samstarf Íslendinga, Norðmanna og Færeyinga að fiskveiðum

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Vélstjóranám

lagafrumvarp

Þörungavinnsla á Reykhólum

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Viðbótarritlaun til rithöfunda

fyrirspurn

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Vinnslustöðvar á sviði sjávarútvegs

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

Fyrirgreiðsla vegna hitaveituframkvæmda

fyrirspurn

Hafnargerð í Dyrhólaey

fyrirspurn

Kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum

lagafrumvarp

Framlagning gagna við Alþjóðadómstóllinn

fyrirspurn

Bygging og rekstur dagvistunarheimila

lagafrumvarp

Lánsfé til hitaveituframkvæmda

þingsályktunartillaga

Hæstiréttur Íslands

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Hlutafjáreign ríkissjóðs

fyrirspurn

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bætt aðstaða ferðafólks og verndun ferðamannastaða

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra