Jón Ármann Héðinsson: ræður


Ræður

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Landhelgismál

fyrirspurn

Rekstur skuttogara

fyrirspurn

Símamál á Suðurnesjum

fyrirspurn

Farþegaskip milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur

þingsályktunartillaga

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Hafnamál

fyrirspurn

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Síldarverksmiðjur ríkisins reisi verksmiðju í Grindavík

þingsályktunartillaga

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Eignaraðild útvegsmanna að fiskiskipaflotanum

fyrirspurn

Skipun formanns stjórnarnefndar ríkisspítalanna

fyrirspurn

Rækjuveiðar og rækjuvinnsla á Húnaflóasvæðinu

fyrirspurn

Innlendar fiskiskipasmíðar

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Gjaldmiðill Íslands

lagafrumvarp

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Regnbogasilungseldi Skúla Pálssonar

fyrirspurn

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Landgræðslustörf skólafólks

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp