Jón Ármann Héðinsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Kaup á farþegaskipi er sigli milli Íslands, Færeyja, Noregs, Svíþjóðar og Danmerkur

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Útvarpslög

lagafrumvarp

Lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Síldarverksmiðjur ríkisins í Grindavík

þingsályktunartillaga

Kostnaður á veitt kíló af bolfiski

þingsályktunartillaga

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Lánasjóðir iðnaðarins

fyrirspurn

Fiskræktarmál eldisstöðvarinnar að Laxalóni

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Bættar vetrarsamgöngur

fyrirspurn

Vetrarsamgöngur á Austurlandi

fyrirspurn

Sjónvarpsmál á Austurlandi

fyrirspurn

Innheimta afnotagjalda hljóðvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði

fyrirspurn

Lagning byggðalínu til Norðurlands

fyrirspurn

Vanskil á stofnlánum hjá Fiskveiðasjóði Íslands og Byggðasjóði

fyrirspurn

Hitaveituframkvæmdir

fyrirspurn

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga