Jón Ármann Héðinsson: ræður


Ræður

Olíusjóður

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Framkvæmd á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Stofnfjársjóður fiskiskipa

lagafrumvarp

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Vinnsla mjólkur í verkföllum

lagafrumvarp

Bæklunarlækningadeild Landspítalans

fyrirspurn

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Lax- og silungaveiði

lagafrumvarp

Upptaka ólöglegs sjávarafla

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp