Jón Ármann Héðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Framkvæmd laga um Framleiðslueftirlit sjávarafurða

fyrirspurn

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Skipulag orkumála

þingsályktunartillaga

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

fyrirspurn

Lagning bundins slitlags á þjóðvegi

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Íslendinga og Færeyinga

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Fjárlög 1978

lagafrumvarp

Starfsemi Hafrannsóknarstofnunar

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Fiskimálaráð

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Skuldir fiskiskipaflota landsmanna

fyrirspurn

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

fyrirspurn

Orkusparnaður

þingsályktunartillaga

Gjaldtaka á fjölsóttum stöðum í umsjá ríkisins

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kvikmyndasafn Íslands og Kvikmyndasjóður

lagafrumvarp

Uppsögn fiskveiðiheimilda Færeyinga innan fiskveiðilandhelgi Íslands

þingsályktunartillaga

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kostnaður vegna ráðgjafarstarfa um rekstur ríkisfyrirtækja eða stofnana

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Umhverfismál

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Síldarverksmiðja ríkisins á Skagaströnd

fyrirspurn

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skipan nefndar til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá

þingsályktunartillaga

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

lagafrumvarp