Jón Jónsson: ræður


Ræður

Tannlækningar

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Kirkjugarðar

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Barnavernd

lagafrumvarp

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Kirkjugarðar

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Brunabótafélag Íslands

lagafrumvarp

Kirkjugarðar

lagafrumvarp

Kartöflukjallarar og markaðsskálar

lagafrumvarp

Læknishérað í Ólafsfirði

lagafrumvarp

Kosning til Alþingis

lagafrumvarp

Bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun

lagafrumvarp

Sala á hluta heimalands Auðkúlu

lagafrumvarp

Fávitahæli

þingsályktunartillaga

Mjólk og mjókurafurðir

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Barnavernd

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Gelding hesta og nauta

lagafrumvarp

Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Tala starfsmanna við starfrækslugreinir og stofnanir ríkisins

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Sala á Reykjatanga

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Útvarp og birting veðurfregna

lagafrumvarp

Strandferðir

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Barnavernd

lagafrumvarp

Varnir gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Frystihús á kjötútflutningshöfnum

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1931

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Stjórnarskipti

umræður utan dagskrár

Kosningar

Fjárlög 1933

lagafrumvarp