Jón Magnússon: ræður


Ræður

Þingsetning

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn

lagafrumvarp

Ekkjutrygging embættismanna

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Sameining Dalasýslu og Strandasýslu

lagafrumvarp

Landsbókasafn og landsskjalasafn

lagafrumvarp

Stofnun og slit hjúskapar

lagafrumvarp

Afstaða foreldra til óskilgetinna barna

lagafrumvarp

Heilbrigðisráð

lagafrumvarp

Afstaða foreldra til skilgetinna barna

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Sérstakt læknishérað í Hólshreppi

lagafrumvarp

Sameining Dalasýslu og Strandasýslu

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Póstlög

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Atvinnufrelsi

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Hvíldartími háseta

lagafrumvarp

Skipun prestakalla (Ísafjarðarprestakall)

lagafrumvarp

Lánsstofnun fyrir landbúnaðinn

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Atvinnulöggjöf o. fl.

þingsályktunartillaga

Sala á nokkrum hluta heimalands Auðkúlu

lagafrumvarp

Sóttvarnaráð

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Hvanneyri og Leyningi

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Rekstur sýslumannsembættisins í Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Greiðsla af ríkisfé til konungs og konungsættar

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmi

þingsályktunartillaga

Greiðsla af ríkisfé til konungs og konungsættar

lagafrumvarp

Hæstiréttur

lagafrumvarp

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Lausnarbeiðni stjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Seðlaútgáfuréttur Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Landsbókasafn og landsskjalasafn

lagafrumvarp

Útibú Landsbanka Íslands á Vopnafirði

þingsályktunartillaga

Laun háskólakennara

lagafrumvarp

Bæjargjöld í Reykjavík

lagafrumvarp

Hvíldartími háseta

lagafrumvarp

Ullarmat

lagafrumvarp

Hvíldartími háseta

lagafrumvarp

Sala á spildu af landi Fjósa í Laxárdalshreppi

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Sala á prestsmötu

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Skilnaður ríkis og kirkju

þingsályktunartillaga

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Þingvellir

þingsályktunartillaga

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Landhelgisvörn

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Laun háskólakennara

lagafrumvarp

Fulltrúar bæjarfógeta

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn

lagafrumvarp

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Hafnalög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Hvanneyri og Leyningi

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Landhelgisvörn

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Fræðslumál

þingsályktunartillaga

Fulltrúar bæjarfógeta

lagafrumvarp

Landhelgisvörn

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Stofnun verslunarskóla Íslands

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Stækkun á landhelgissvæðinu

þingsályktunartillaga

Varnir gegn berklaveiki

(skipun milliþinganefndar)
þingsályktunartillaga

Lán til Flóaáveitunnar

þingsályktunartillaga

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Heimild handa landsstjórninni til að kaupa hús

þingsályktunartillaga

Skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn

lagafrumvarp

Skógrækt

þingsályktunartillaga

Aðflutningsgjald af kolum

lagafrumvarp

Réttur ríkisins til vatnsorku í almenningum

þingsályktunartillaga

Ríkið nemi vatnsorku í Sogni

þingsályktunartillaga

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Leiðbeiningar við Íslendinga, sem flytjast heim úr öðrum löndum

þingsályktunartillaga

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða o. fl. (Kjalarneshérað)

lagafrumvarp

Aðflutningsbann á áfengi

þingsályktunartillaga

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Vatnsorkusérleyfi

lagafrumvarp

Laun hreppstjóra

þingsályktunartillaga

Aðflutningsbann á áfengi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Réttur ríkisins til vatnsorku í almenningum

þingsályktunartillaga

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár

Kosningar