Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Sýsluvegasjóðir

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Fasteignamat frá 1942 o. fl.

lagafrumvarp

Iðnaðarbanki Íslands hf

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Fjárlög fyrir árið 1952

lagafrumvarp

Framlag til veðdeildar Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkisjóðs til vinnuheimila

lagafrumvarp

Fasteignamat frá 1942 o. fl.

lagafrumvarp

Girðingalög

lagafrumvarp