Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Síðustu efnahagsákvarðanir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Erlend nöfn á íslenskum fyrirtækjum

fyrirspurn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Aðför

(aðfararstaður)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum

fyrirspurn

Leigutekjur af flugvél Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Sjóðir og stofnanir

lagafrumvarp

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

(áskorunarmál o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Sóknargjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(kirkjugarðsgjöld)
lagafrumvarp

Verðlagsmál

fyrirspurn

Verðtrygging

fyrirspurn

Samfélagsþjónusta sem úrræði í viðurlagakerfinu

fyrirspurn

Veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna

fyrirspurn

Löggæslumál

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankastjórar)
lagafrumvarp

Heildarendurskoðun erfðalaga

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Afplánunarmál

fyrirspurn

Aðgerðir vegna komu fulltrúa Sea Shepherd samtakanna

fyrirspurn

Deilur um forræði barna

fyrirspurn

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Ólöglegur innflutningur myndbanda

fyrirspurn

Fangelsisvist geðsjúkra

fyrirspurn

Löggildingarstofa ríkisins

fyrirspurn

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun og iðgjaldagreiðslur)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(kirkjugarðsgjöld)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefnadeild lögreglunnar

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Sóknargjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(kirkjugarðsgjöld)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísitala framfærslukostnaðar

fyrirspurn

Innflutningur á fatnaði með fölsuðum upprunaskírteinum

fyrirspurn

Barnalög

(sameiginleg forsjá barna o.fl.)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(fangelsismálastofnun)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(meðlagsgreiðslur fanga)
lagafrumvarp

Innflutningur á gölluðum Subaru-bifreiðum

fyrirspurn

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Aðför

(aðfararaðgerð á skrifstofu fógeta o.fl.)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Löggjöf um auglýsingar

fyrirspurn

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Lögreglusamþykktir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðför

(aðfararaðgerð á skrifstofu fógeta o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

fyrirspurn

Afnám bankastimplunar við innflutning

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Jöfnuður í verslun við einstök lönd

fyrirspurn

Útgjöld vísitölufjölskyldu

fyrirspurn

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Umsóknir erlendra manna um landvist

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk

fyrirspurn

Skólabifreiðar

fyrirspurn

Skipan prestakalla og prófastsdæma

fyrirspurn

Starfsmenn þjóðkirkju Íslands

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að kanna hvort starfsmenn lögreglunnar virði friðhelgi einkalífsins

þingsályktunartillaga

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Sjóðir og stofnanir

lagafrumvarp

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Töf á afgreiðslu rekstrarlána til bænda

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(dómsátt um ölvunarakstur og sektarheimildir)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(skrásettar bifreiðir)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Þinglýsingalög

(þinglýsingarstjórar)
lagafrumvarp

Lögbókandagerðir

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um viðskiptabanka

um fundarstjórn

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Mengunarútbúnaður bifreiða

fyrirspurn

Listskreyting Hallgrímskirkju

fyrirspurn

Samvinnufélög

(endurskoðun laga)
fyrirspurn

Hlutafélagaskrá

fyrirspurn

Hæstiréttur

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(dómsátt um ölvunarakstur og sektarheimildir)
lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Arðgreiðslur viðskiptabanka í ríkiseign

þingsályktunartillaga

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

(áskorunarmál o.fl.)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(meðlagsgreiðslur fanga)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(fangelsismálastofnun)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

(áskorunarmál o.fl.)
lagafrumvarp

Byggingarkostnaður Seðlabankahússins

fyrirspurn

Rekstrarhalli á Seðlabankanum

fyrirspurn

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(skrásettar bifreiðir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp