Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Jöfnun raforkuverðs

fyrirspurn

Ástandið í atvinnumálum

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Viðskiptasamningar við Sovétríkin

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Virkjun við Búrfell

fyrirspurn

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Kjarnorkuvopnalaust svæði á norðurslóðum

fyrirspurn

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Verðlaunalistaverk við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Viðskiptabankar

(samruni viðskiptabanka)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(fjárfestingar í öðrum atvinnurekstri)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Afskipti bandaríska sendiherrans af íslenskum innanríkismálum

umræður utan dagskrár

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Fréttatilkynning utanríkisráðuneytisins um

um fundarstjórn

Afgreiðsla erlends gjaldeyris

fyrirspurn

Skýrsla um kaup hlutabréfa í Samvinnubanka.

um fundarstjórn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Málefni Slippstöðvarinnar á Akureyri

umræður utan dagskrár

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Könnun á olíu í jörðu við Axarfjörð

fyrirspurn

Þróunarsjóður lagmetis

fyrirspurn

Skýrsla um viðræður EFTA og EB

um fundarstjórn

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Reglur um stjórnir peningastofnana

þingsályktunartillaga

Samningaviðræður við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Peningamagn í umferð

fyrirspurn

Fyrirspurnir og svör við þeim

um fundarstjórn

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnarkjör)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða íslensks ullariðnaðar

fyrirspurn

Endurgreiðsla uppsafnaðs söluskatts í iðnaði

fyrirspurn

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum

(aðild Færeyja)
lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Ný samvinnulög

þingsályktunartillaga

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Skaðsemisábyrgð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Störf bankaeftirlitsins að málefnum Ávöxtunar sf.

fyrirspurn

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Stóriðjuver á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Landsvirkjun

(jöfnun orkuverðs)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp