Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Jöfnun orkukostnaðar

fyrirspurn

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Samvinnulög

fyrirspurn

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Skaðsemisábyrgð

lagafrumvarp

Verslunarfyrirtæki í dreifbýli

fyrirspurn

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

(breytingar á stofnskrá)
lagafrumvarp

Kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu

lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um stofnun Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu

þingsályktunartillaga

Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi

þingsályktunartillaga

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

(breytingar á stofnskrá)
lagafrumvarp

Kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Samningur um Alþjóðastofnun um notkun gervitungla

þingsályktunartillaga

Fræðsla í fjármálaumsýslu í skólum

þingsályktunartillaga

Framleiðsla vetnis

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1990

(ýmsar heimildir)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(hámarksvextir)
lagafrumvarp

Endurvinnslustöðin í Dounreay

umræður utan dagskrár

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Stuðningur við sjálfstæðisbaráttu Eystrasaltsríkja

þingsályktunartillaga

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtastefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Vextir verðtryggðra innlána og útlána

fyrirspurn

Skipun í stöðu seðlabankastjóra

fyrirspurn

Síðustu atburðir í Eystrasaltsríkjunum

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkaleyfi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stöðlun

lagafrumvarp

Heildarkostnaður Blönduvirkjunar

fyrirspurn

Kostnaðaráætlun Fljótsdalsvirkjunar

fyrirspurn

Vetnisframleiðsla

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Lækkun raunvaxta

fyrirspurn

Aðgerðir til að draga úr bensínnotkun

fyrirspurn

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Skaðsemisábyrgð

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp