Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Iðnráðgjöf á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Yfirtaka á skuldum orkufyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nýjar hugmyndir um orkufrekan iðnað

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Staðlaráð Íslands

lagafrumvarp

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Virkjun Skaftár og Hverfisfljóts

fyrirspurn

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Fljótsdalsvirkjun

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Raforkuverð

fyrirspurn

Súrálsverksmiðja á Íslandi

fyrirspurn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurvinnsluiðnaður

fyrirspurn

Aðgerðir til stuðnings íslenskum skipasmíðaiðnaði

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Framleiðsla vetnis

þingsályktunartillaga

Útflutningur á raforku um sæstreng

þingsályktunartillaga

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(sala hlutafjár)
fyrirspurn

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Yfirtökutilboð

þingsályktunartillaga

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Sala raforku til skipa í höfnum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Endurskoðun iðnaðarstefnu

þingsályktunartillaga

Skipan gjaldeyris- og viðskiptamála

(sala erlends gjaldeyris)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlendir bankar, eigið fé og samstæðureikningar)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Útboð

(framlagning frumvarps)
fyrirspurn

Orkusáttmáli Evrópu

fyrirspurn

Jöfnun á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Greiðslukortastarfsemi

lagafrumvarp

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkisfyrirtækja og reglur um eignaraðild

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboð

(nefnd til að semja frumvarp)
þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Verslunarálagning

fyrirspurn

Hagnaður banka og sparisjóða 1991

fyrirspurn

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Þróunarátak í skipasmíðaiðnaði

lagafrumvarp

Samningur um réttindi barna

þingsályktunartillaga

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Vatnsorka

þingsályktunartillaga

Ábyrgð verktaka

fyrirspurn

Áhrif samnings um Evrópska efnahagssvæðið á innflutning búvara

umræður utan dagskrár

Þróun íslensks iðnaðar

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 68 531,05
Flutningsræða 10 136,15
Svar 31 103,3
Andsvar 46 63,52
Um fundarstjórn 3 2,65
Ber af sér sakir 1 2
Um atkvæðagreiðslu 1 1,42
Samtals 160 840,09
14 klst.