Jón Sigurðsson: ræður


Ræður

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Jarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslu

fyrirspurn

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Einkaleyfi og vörumerki

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Staðlar

lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Innflutningur

lagafrumvarp

Vog, mál og faggilding

(heildarlög)
lagafrumvarp

Öryggi framleiðsluvöru

lagafrumvarp

Húsgöngu- og fjarsala

lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Verðbréfaþing Íslands

lagafrumvarp

Neytendalán

lagafrumvarp

Íslenskt ríkisfang vegna EES

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana

lagafrumvarp

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Vannýtt orka Landsvirkjunar

fyrirspurn

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Jöfnunartollur á skipasmíðaverkefni

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Hækkun raunvaxta hjá Íslandsbanka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Umboðssöluviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Útboð

fyrirspurn

Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs

fyrirspurn

Atvinnuleysi á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Gjaldeyrismál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkaleyfi og vörumerki

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Lækkun vaxta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptabankar og sparisjóðir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti

lagafrumvarp

Geymslufé

(almenn heimild)
lagafrumvarp

Umhverfismat á virkjunarframkvæmdum á Jökulsá á Fjöllum

fyrirspurn

Vaxtalög

(hámark dráttarvaxta)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Öryggi raforkudreifingar um landið

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(aðstöðugjald)
lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjárframlag til atvinnumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Þilplötuverksmiðja

fyrirspurn

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Stálvinnslan hf.

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(stofnfjárbréf)
lagafrumvarp

Framkvæmd útboða

lagafrumvarp

Samvinnufélög

(innlánsdeild)
lagafrumvarp

Eiginfjárstaða innlánsstofnana

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Samkeppnisráð

fyrirspurn

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Útboð opinberra aðila

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lánastofnanir aðrar en viðskiptabankar og sparisjóðir

lagafrumvarp

Útboð á rekstri Fríhafnarinnar í Keflavík

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

(brottfall ákvæða er varða Sviss)
lagafrumvarp

Pappírsnotkun þjóðarinnar

fyrirspurn

Vatnsborð og búsvæði bleikju í Þingvallavatni

fyrirspurn

Staða iðnaðarins

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 68 410,68
Flutningsræða 26 238,38
Andsvar 85 114
Svar 24 59,9
Um fundarstjórn 7 9,85
Um atkvæðagreiðslu 1 0,6
Grein fyrir atkvæði 2 0,57
Samtals 213 833,98
13,9 klst.