Jón Sæmundur Sigurjónsson: ræður


Ræður

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Skráningarkerfi bifreiða

(föst númer)
þingsályktunartillaga

Barnsburðarleyfi

fyrirspurn

Netaveiði göngusilungs í sjó

fyrirspurn

Niðurskurður á riðufé

fyrirspurn

Lausafjárkaup

(gallar í steinsteypu)
lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

(þróunardeild og Fiskimálasjóður)
lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðieftirlitsgjald

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Eftirlaunasjóðir einstaklinga

þingsályktunartillaga

Lyfjadreifing

(heildsala til heilsugæslustöðva)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Varamenn taka þingsæti - rannsókn kjörbréfa

tilkynningar forseta

Almannatryggingar

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Lyfjafræðslunefnd

lagafrumvarp

Áfengisfræðsla

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnarkjör)
lagafrumvarp

Dræm fundasókn og nefndastörf

um fundarstjórn

Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum

(aðild Færeyja)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ónýttur persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Snjómokstur á Siglufjarðarleið

fyrirspurn

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(aðild að lífeyrissjóði)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(auglýsingar við vegi)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(aukaskattkort námsmanna)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um áburðarverð

um fundarstjórn

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Skráningarkerfi bifreiða

(einkennisbókstafir skráningarsvæða)
þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(slysavarnir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1988

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Sjómannalög

(hlýðnisskylda skipverja)
lagafrumvarp

Læknalög

(sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarorlofsgreiðslur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sjóðfélagar)
lagafrumvarp