Jón Sæmundur Sigurjónsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

þingsetning

Læknalög

(sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
lagafrumvarp

Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda

(aðild að lífeyrissjóði)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup

(gallar í steinsteypu)
lagafrumvarp

Skráningarkerfi bifreiða

(einkenninsbókstafir skráningarsvæða)
þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sala á Þormóði ramma

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tímabundin lækkun tolls af bensíni

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(ellilífeyrir sjómanna)
lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Hafrannsóknastofnunin)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Matvælaaðstoð við Sovétríkin

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(aukaskattkort námsmanna)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins

þingsályktunartillaga

Öryggi fjarskiptaþjónustu í Húnavatnssýslum

fyrirspurn

Heilbrigðiseftirlitsgjald

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þingmannanefnd Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA

skýrsla

Lax- og silungsveiði

(veiði göngusilungs í sjó)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(réttur til bóta)
lagafrumvarp

Læknalög

(sérfræðileyfi og sjúkraskrár)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(vasapeningar)
lagafrumvarp