Jón Skaftason: ræður


Ræður

Olíugeymar í Hvalfirði

umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Vesturlandsvegur

þingsályktunartillaga

Rannsóknarskip í þágu sjávarútvegsins

fyrirspurn

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Niðursuðuverksmiðja ríkisins á Siglufirði

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Markaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður