Jón Skaftason: ræður


Ræður

Innlausn á íslenskum seðlum í erlendum bönkum

fyrirspurn

Fiskimálaráð

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fyrirhugaður flutingur á aðalviðhaldssviði Loftleiða til Keflavíkurflugvallar

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Mál heyrnleysingja

fyrirspurn

Sumaratvinna framhaldsskólanema

þingsályktunartillaga

Sumaratvinna skólafólks

fyrirspurn

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Fréttastofa sjónvarps

fyrirspurn

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Lán og styrkir úr atvinnubótasjóði og atvinnujöfnunarsjóði

fyrirspurn

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp