Jón G. Sólnes: ræður


Ræður

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántökur ríkissjóðs og ríkisfyrirtækja

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og innflutningsmála

þingsályktunartillaga

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Byggingarefnaverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka

lagafrumvarp

Lán vegna Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Skipan gjaldeyris- og innflutningsmála

þingsályktunartillaga