Jón G. Sólnes: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Bessastaðaárvirkjun

fyrirspurn

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Sálfræðingar

lagafrumvarp

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fasteignasala

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Auglýsingar erlendra fyrirtækja í sjónvarpinu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Áfengislög

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Takmörkun þorskveiða

þingsályktunartillaga

Jarðhitaleit á Snæfellsnesi

þingsályktunartillaga

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp