Jón G. Sólnes: ræður


Ræður

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fræðsla og þáttur fjölmiðla í þágu áfengisvarna

þingsályktunartillaga

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Kaup og kjör sjómanna

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum

lagafrumvarp

Heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Innlend jarðefni til iðnaðarframleiðslu

þingsályktunartillaga

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp