Jón G. Sólnes: ræður


Ræður

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Iðjuþjálfun

lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort heimila skuli framleiðslu og sölu áfengs öls

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1975

lagafrumvarp

Skyldusparnaður og ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Ríkið virkur aðili að kjarasamningum vinnumarkaðarins

(um að)
þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Kaup ríkisins á síldarverksmiðjunni á Þórshöfn

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Samningur milli lýðveldisins Íslands og Sambandslýðveldisins Þýskalands um aðstoð í tollamálum

lagafrumvarp

Innkaupastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni

lagafrumvarp

Samkeppni í verðmyndun og samruni fyrirtækja

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lögréttulög

lagafrumvarp

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Kröfluvirkjun

beiðni um skýrslu