Jón Þorláksson: ræður


Ræður

Konungsboðskapur

þingsetning

Kosning fastanefnda

kosningar ýmsar

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Iðnaðarnám

lagafrumvarp

Réttur erlendra manna til að stunda atvinnu á Íslandi

lagafrumvarp

Námulög

lagafrumvarp

Iðja og iðnaður

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1925

lagafrumvarp

Landsreikningar 1925

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Uppkvaðning dóma og úrskurður

lagafrumvarp

Óskilgetin börn

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

lagafrumvarp

Varðskip ríkisins

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláða

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Varðskip ríkisins

lagafrumvarp

Heimavistir við Hinn almenna menntaskóla

lagafrumvarp

Skipun prestakalla

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Samskólar Reykjavíkur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Forsæti ráðuneytis

umræður utan dagskrár

Vaxtalækkun

þingsályktunartillaga

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Einkasala á saltfisk

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1926

lagafrumvarp

Milliþinganefndir fyrir tolla- og skattalöggjöf

þingsályktunartillaga

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Ölvun embættismanna, skipstjóra o.fl

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Innflutningsgjald af bensíni

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Stöðvun á verðgildi íslenskra peninga

lagafrumvarp

Iðja og iðnaður

lagafrumvarp

Bankaábyrgð fyrir Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Stúdentspróf við Akureyrarskóla

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

lagafrumvarp

Styrkur handa stúdentaefnum frá gagnfræðaskólanum á Akureyri

þingsályktunartillaga

Landsstjórn

þingsályktunartillaga

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1926

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Fiskimat

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Varðskip ríkisins

lagafrumvarp

Vörn gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Skipun prestakalla

lagafrumvarp

Laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Skipun opinberra nefnda

(konur einnig skipaðar í nefndir)
þingsályktunartillaga

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Smíði brúa og vita

þingsályktunartillaga

Áfengisvarnir

þingsályktunartillaga

Landsbanki Íslands setji á fót útibú í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Tollar og gjöld með 25% gengisviðauka

lagafrumvarp

Einkasala á áfengi

lagafrumvarp

Forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Strandferðaskip

lagafrumvarp

Kennaraskólinn

þingsályktunartillaga

Styrkur handa stúdentaefnum frá gagnfræðaskólanum á Akureyri

þingsályktunartillaga

Vörn gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Hvalveiðar

lagafrumvarp

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Vörn gegn berklaveiki

lagafrumvarp

Tollar og gjöld með 25% gengisviðauka

lagafrumvarp

Varðskip ríkisins

lagafrumvarp

Umboðsmaður sáttasemjara á Austurfjörðum

þingsályktunartillaga

Tollar og gjöld með 25% gengisviðauka

lagafrumvarp

Sparnaðarnefndir

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1928

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Landsspítali

þingsályktunartillaga

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Milliríkjasamningar

þingsályktunartillaga

Byggingar- og landnámssjóður

þingsályktunartillaga

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Dansk-íslensk ráðgjafarnefnd

kosningar

Seðlainndráttur Íslandsbanka

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Seðlainndráttur Íslandsbanka

lagafrumvarp

Laun skipherra og skipverja á varðeimskipum ríkisins

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Lánsstofnun handa bátaútveg landsins

þingsályktunartillaga

Seðlainndráttur Íslandsbanka

lagafrumvarp

Þinglausnir

tilkynning frá forseta

Kaup á húseigninni nr. 16 við Hafnarstræti

þingsályktunartillaga

Seðlainndráttur Íslandsbanka

lagafrumvarp