Jón Þorsteinsson: ræður


Ræður

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Lausn á síldveiðideilunni sumarið 1962

lagafrumvarp

Launabætur af ágóða atvinnufyrirtækja

þingsályktunartillaga

Vinnsla grasmjöls á Skagaströnd

þingsályktunartillaga

Vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi

lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf

lagafrumvarp

Veitingasala, gististaðahald o.fl.

lagafrumvarp

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Aðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Happdrætti Styrktarfélags vangefinna o.fl.

lagafrumvarp