Jón Þorsteinsson: ræður


Ræður

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Sparifjársöfnun ungmenna

lagafrumvarp

Viðgerðarþjónusta fiskileitartækja

þingsályktunartillaga

Lóðakaup í Hveragerðishreppi

lagafrumvarp

Tryggingar gegn uppskerubresti og afurðatjóni í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Úthlutun listamannalauna

þingsályktunartillaga

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Girðingalög

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

lagafrumvarp

Loftferðir

lagafrumvarp

Lögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðar

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Héraðsskólar o.fl.

þingsályktunartillaga

Loftferðir

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu verkfræðinga

lagafrumvarp

Hægri handar akstur

þingsályktunartillaga

Tunnuverksmiðja á Skagaströnd

þingsályktunartillaga