Jóna Valgerður Kristjánsdóttir: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(byggðastjórnir)
lagafrumvarp

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Sjávarútvegsmál

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Móttökuskilyrði útvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Skólamál

umræður utan dagskrár

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Málefni flugfélaga á landsbyggðinni

fyrirspurn

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Yfirtaka á skuldum orkufyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Vegrið

fyrirspurn

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skolphreinsun

þingsályktunartillaga

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Stöðugildi í heilbrigðisþjónustu á Vestfjörðum

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(breytingar vegna búvörusamnings)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Þorskeldi

þingsályktunartillaga

Iðn- og verkmenntun

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs

þingsályktunartillaga

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Lækkun vaxta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Kennaranám með fjarkennslusniði

fyrirspurn

Greiðsla ferðakostnaðar vegna tannréttinga

fyrirspurn

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Héraðsskólinn í Reykjanesi

fyrirspurn

Réttindi heimavinnandi fólks

fyrirspurn

Enska sem fyrsta erlenda tungumálið

þingsályktunartillaga

Útboð

(framlagning frumvarps)
fyrirspurn

Jöfnun á húshitunarkostnaði

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Fiskistofa

lagafrumvarp

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sameining sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir á botndýrum í Breiðafirði

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1991

(niðurstöður greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

þingsályktunartillaga

Rannsókn á jarðvegi við varnarsvæðin á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Fæðingarheimili Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Rekstur dagvistarstofnana fyrir börn á vegum sjúkrahúsa

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Fjárframlög til vegagerðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1991

þingsályktunartillaga

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(ávöxtun á fé, stigaútreikningur, verðtrygging o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1989

lagafrumvarp

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

EES-samningurinn og fylgiefni hans

um fundarstjórn

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Endurgreiðsla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 85 615,78
Flutningsræða 6 24
Andsvar 12 12,92
Um fundarstjórn 3 4,85
Um atkvæðagreiðslu 2 2,72
Grein fyrir atkvæði 5 2,03
Samtals 113 662,3
11 klst.