Jóna Valgerður Kristjánsdóttir: ræður


Ræður

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Lánafyrirgreiðsla við húseigendur

fyrirspurn

Einkaleyfi og vörumerki

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Verðbréfaþing Íslands

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

(aðstoð við byggðarlög, sveiflujöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Umræða um lagaákvæði er varða samgöngumál

um fundarstjórn

Eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Svæðisútvarp Vestfjarða

fyrirspurn

Embætti dýralæknis á sunnanverðum Vestfjörðum

fyrirspurn

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Endurskoðun laga um fæðingarorlof o.fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnun verðlags

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Íbúðaverð á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Hertar aðgerðir gegn skattsvikum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Málefni Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Farskóli Kennaraháskóla Íslands

fyrirspurn

Afstaða Landsvirkjunar til lækkunar orkuverðs

fyrirspurn

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Hvalveiðar

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á heimilisiðnaði

fyrirspurn

Staða loðdýrabænda

fyrirspurn

Sjóður til að styrkja efnilega íþróttamenn

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Öryggi raforkudreifingar um landið

umræður utan dagskrár

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræða um Evrópskt efnahagssvæði

um fundarstjórn

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Framkvæmd yfirlýsingar um ríkisfjármál

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Samkomulag um kvöldfund

um fundarstjórn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Þingfundir

um fundarstjórn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsið á Ísafirði

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Fjárframlag til atvinnumála á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(reynsluskírteini)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(breyting á úthlutunarreglum)
lagafrumvarp

Hækkun vaxta í félagslega íbúðalánakerfinu

umræður utan dagskrár

Smábátaveiðar

þingsályktunartillaga

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1992

þingsályktunartillaga

Útsendingar Sýnar

um fundarstjórn

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Stjórnsýslulög

lagafrumvarp

Flutningar á járnbrautum

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Þvottahús Ríkisspítalanna

lagafrumvarp

Námsstyrkir doktorsefna

fyrirspurn

Ráðstafanir til að sporna við ólæsi

fyrirspurn

Vestnorræna þingmannaráðið 1992

skýrsla

Umhverfisskattar

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Framkvæmd útboða

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna afnáms aðstöðugjalds

fyrirspurn

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Innflutningur á gröfupramma

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi

lagafrumvarp

Ábyrgðir á lífeyrisgreiðslum Sambandsins

umræður utan dagskrár

Vegaframkvæmdir í Vestur-Barðastrandarsýslu

fyrirspurn

Héraðsskólar

fyrirspurn

Fjarskipti

(EES-reglur, Fjarskiptaeftirlit o.fl.)
lagafrumvarp

Útboð opinberra aðila

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

þingsályktunartillaga

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skráning og mat fasteigna

(þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(leigutekjur af íbúðarhúsnæði)
lagafrumvarp

Sala m/s Heklu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(aðild að stéttarfélagi, hámarksaldur, biðtími o.fl.)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla og nýliðanám)
lagafrumvarp

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Eftirlit með skipum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgöngumál

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Tvíhliða samskipti við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Ríkisreikningur 1990

lagafrumvarp

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur á búvörum)
lagafrumvarp

Breyttar úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna, afgreiðsla mála fyrir þinglok o.fl.

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Afgreiðsla dagskrármála

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 100 754,03
Flutningsræða 15 63,53
Andsvar 44 49,38
Um fundarstjórn 16 21,57
Grein fyrir atkvæði 17 14,23
Málsh. um fundarstjórn 4 6,27
Um atkvæðagreiðslu 2 1,48
Samtals 198 910,49
15,2 klst.