Jóna Valgerður Kristjánsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Átak við að leggja jarðstrengi í stað loftlína

þingsályktunartillaga

Úttekt á kjörum fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Átak í málefnum barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Reglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur, sérstakur tekjuskattur, lífeyrisgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Köfun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegalög

(stofn- og viðhaldskostnaður girðinga)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Niðurgreiðsla og afsláttur til húshitunar

fyrirspurn

Jöfnun verðlags

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Forkaupsréttarákvæði fiskveiðistjórnarlaga

umræður utan dagskrár

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Fasteignamat ríkisins

fyrirspurn

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Refsiákvæði nokkurra skattalaga

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Samsettir flutningar o.fl. vegna EES

lagafrumvarp

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Fræðsla um bókhald og fjárreiður ríkisstofnana

fyrirspurn

Samþykktir Sambands húsnæðisnefnda

fyrirspurn

Barnaklám

fyrirspurn

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1994--1997

(lækkun framkvæmdafjár)
þingsályktunartillaga

Skoðun kvikmynda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Vísitala neysluverðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(verðtrygging sparifjár og lánsfjár)
lagafrumvarp

Vörugjald af olíu

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

(innflutningur skipa eldri en 15 ára)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 55 474,93
Andsvar 39 44,68
Flutningsræða 5 28,43
Um fundarstjórn 13 14,1
Grein fyrir atkvæði 7 5,97
Um atkvæðagreiðslu 1 1,85
Málsh. um fundarstjórn 1 1,57
Samtals 121 571,53
9,5 klst.