Jónas Árnason: ræður


Ræður

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Verðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaði

fyrirspurn

Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Yfirlýsing varðandi landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Veiting prestakalla

þingsályktunartillaga

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Sjálfvirkt símkerfi um sveitir landsins

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Skólakostnaður

lagafrumvarp