Jónas Árnason: ræður


Ræður

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Álver við Eyjafjörð

fyrirspurn

Heyverkunaraðferðir

fyrirspurn

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Úrbætur í atvinnumálu á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Fiskvinnsluverksmiðja

fyrirspurn

Litasjónvarp

þingsályktunartillaga

Fasteignamiðlun ríkisins

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Bann við að opinberir stafsmenn veiti umtalsverðum gjöfum viðtöku

þingsályktunartillaga

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Samstarf við grannþjóðir um sjávarútvegsmál

fyrirspurn

Endurskoðun á lögum um hlutafélög

fyrirspurn

Skotvopn

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Stóriðja á Norðurlandi og Austurlandi

þingsályktunartillaga

Skotvopn

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Tónmenntafræðsla í grunnskóla

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Öryggisráðstafanir á vinnustöðum

lagafrumvarp

Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi

þingsályktunartillaga

Útbreiðsla atvinnusjúkdóma

þingsályktunartillaga

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Símaafnot aldraðs fólks og öryrkja

þingsályktunartillaga