Jónas Árnason: ræður


Ræður

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Ráðstöfun húsakynna að Staðarfelli

fyrirspurn

Kosningalög

þingsályktunartillaga

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Rafmagn á sveitabýli

fyrirspurn

Íslensk stafsetning

þingsályktunartillaga

Laun forstjóra ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Innheimta skemmtanaskatts

fyrirspurn

Sjósamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðjan í Hvalfirði

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæði um prestkosningar

þingsályktunartillaga

Hámarkslaun o.fl.

þingsályktunartillaga

Búnaðarfræðsla

lagafrumvarp

Félagsheimili

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðjan í Hvalfirði

þingsályktunartillaga

Raforkusala á framleiðslukostnaðarverði til stóriðju

þingsályktunartillaga

Íslenskukennsla í fjölmiðlum

þingsályktunartillaga

Launakjör og fríðindi embættismanna

þingsályktunartillaga

Lausaskuldir bænda

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Hátíðarbrigði vegna stórafmælis Snorra Sturlusonar

fyrirspurn

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp