Jónas Jónsson frá Hriflu: ræður


Ræður

Starfsmenn þingsins

tilkynning frá forseta

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Umsjón nokkurra ríkiseigna í Ölfusi

lagafrumvarp

Próf leikfimi- og íþróttakennara

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Einkasala á áfengi

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Fávitahæli

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Ljóslækningar berklasjúklinga

þingsályktunartillaga

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Kirkjugarðar

lagafrumvarp

Skipulag kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Sala þjóðjarða og kirkjugarða

lagafrumvarp

Bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun

lagafrumvarp

Loftskeytanotkun íslenskra veiðiskipa

lagafrumvarp

Bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Milliþinganefndir um iðjumál og iðnað

þingsályktunartillaga

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Hinn almenni menntaskóli í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Bygging fyrir Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Áfengisbruggun og önnur áfengislagabrot

þingsályktunartillaga

Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f

lagafrumvarp

Leiga á landi Garðakirkju

þingsályktunartillaga

Landsreikningar 1930

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Landsreikningar 1930

lagafrumvarp

Lántaka fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Stjórnarskipti

umræður utan dagskrár