Jónas Jónsson frá Hriflu: ræður


Ræður

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Eftirlit með sparisjóðum

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi

lagafrumvarp

Kaup á skuldum

lagafrumvarp

Sjórnarskrárbreytingu

lagafrumvarp

Rekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f

lagafrumvarp

Hámarkslaun

lagafrumvarp

Ríkisféhirðisstarfið

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Tóbaksvörugerð

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á ábúðar- og erfðafesturétti

lagafrumvarp

Byggingu og ábúð á jörðum, sem eru almannaeign

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.

lagafrumvarp

Veitingaskattur

lagafrumvarp

Æðsta dóm

lagafrumvarp

Fimmtardóm

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Stóríbúðaskattur

lagafrumvarp

Háleiguskatt

lagafrumvarp

Bifreiðaskatt og fl.

lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

lagafrumvarp

Hjúkranarkvennalög

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Breyt. á vegalögum

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Eftirlit með sparisjóðum

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Barnavernd

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Kreppulánasjóð

lagafrumvarp

Veitingaskattur

lagafrumvarp

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Óréttmæta verslunarhætti

lagafrumvarp

Veitingaskattur

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Sútunar- og skófatnaðarverksmiðju

þingsályktunartillaga

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Læknishéraða - og prestakallasjóðir

lagafrumvarp

Viðbótar- tekju- og eignarskattur

lagafrumvarp

Lántöku erlendis

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Hámarkslaun

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp