Jónas Jónsson frá Hriflu: ræður


Ræður

Marshallaðstoðin

skýrsla ráðherra

Vegamál

fyrirspurn

Verðmæti landbúnaðarvöru

fyrirspurn

Sjúkrahælin í Kumbaravogi og Kaldaðarnesi

fyrirspurn

Menntaskólakennsla í Laugarvatnsskóla

fyrirspurn

Bændaskólar

fyrirspurn

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Njósnir fyrir flugvöllum ríkisins

fyrirspurn

Kynbótastöðin á Úlfarsá

fyrirspurn

Síldarveiðar í Hvalfirði

fyrirspurn

Skuldir og ábyrgðir ríkissjóðs

fyrirspurn

Lyfsölumál

fyrirspurn

Fæðingardeild landsspítalans

fyrirspurn

Ríkisskattar samvinnufélaganna

fyrirspurn

Sóttvarnarstöðvar í sambandi við innflutning sauðfjár

fyrirspurn

Landhelgisgæzla og stækkun landhelginnar

þingsályktunartillaga

Skipakaup

fyrirspurn

Hafrannsóknir og friðun Faxaflóa

fyrirspurn

Þingfréttir í útvarpi

fyrirspurn

Mænuveikivarnir

þingsályktunartillaga

Landhelgisgæzla og stækkun landhelginnar

þingsályktunartillaga

Mjólkurflutningar til Reykjavíkur úr Borgarfjarðarhéraði

fyrirspurn

Kaldaðarnes í Flóa

þingsályktunartillaga

Riftun kaupsamnings um Silfurtún

þingsályktunartillaga

Fiskiðjuver í Reykjavík

fyrirspurn

Fjárbú ríkisins á Hesti

fyrirspurn

Lönd hjá Kleppi handa Menntaskólanum í Reykjavík

fyrirspurn

Innflutningur raftækja til heimilisnota

þingsályktunartillaga

Rafmagnsnotkun í sveitum

þingsályktunartillaga

Kaldaðarnes í Flóa

þingsályktunartillaga

Landshöfn í Höfn í Hornafirði

lagafrumvarp

Bygging fornminjasafns

fyrirspurn

Tolleftirgjöf af bifreiðum

fyrirspurn

Klak í ám og vötnum

fyrirspurn

Skriðuklaustur

fyrirspurn

Þjóðartekjur af útgerð 1947

fyrirspurn

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o.fl

umræður utan dagskrár

Húsaleiga

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi sparifjár

þingsályktunartillaga

Verzlunarskipti við Spán

þingsályktunartillaga

Rafmagnsverð

fyrirspurn

Fjárlög 1949

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi

þingsályktunartillaga

Tolleftirgjöf af bifreiðum

fyrirspurn

Ríkisframlag til rekstrar nokkurra skóla

fyrirspurn

Fjárskipti í Eyjafirði og Skagafirði

fyrirspurn

Rannsóknarstöðin á Keldum

fyrirspurn

Landspróf

fyrirspurn

Kvikmyndahús háskólans

fyrirspurn

Húsameistara- og eftirlitsstörf við nokkur stóhýsi

fyrirspurn

Málshöfðunarleyfi gegn þingmanni

umræður utan dagskrár

Prófdómendur og prófnefndir

fyrirspurn

Stöðuveitingar við atvinnudeild háskólans

fyrirspurn

Skilnaður Íslands og Danmerkur

fyrirspurn

Tolleftirgjöf af bifreiðum

fyrirspurn