Jónas Pétursson: ræður


Ræður

Endurskoðun laga um Bjargráðasjóð

þingsályktunartillaga

Flóabátaferðir og endurskoðun á rekstri Skipaútgerðar ríkisins

fyrirspurn

Ferðir með skriðbíl yfir Skeiðarársand

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sala Litlagerðis í Grýtubakkahreppi

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp